Erhvervsgynmasiernes engelsklærerforening
Erhvervsgynmasiernes Engelsklærerforening | Pædagogisk forening for lærere, der underviser på landets erhvervsgymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser

 

Indkaldelse til generalforsamling 21. november 2019 kl 16

på HUSET, Hindsgavl, Middelfart

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent

2.Bestyrelsens beretning

3.Kassererens fremlæggelse af regnskabet.

4.Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter – en 1. suppleant, en 2. suppleant og en 3. Suppleant.

På valg er Mette Andreasen (genopstiller)

På valg er Gaby Andersen (genopstiller)

På valg er Anne-Dorte Korsgaard Møller (genopstiller)

Der skal vælges en ny til bestyrelsen da Majbrit Leino måtte udtræde før tid.

Suppleanter:

Laila Thim, Vejen Business College (genopstiller ikke)

Gitte Ahrensberg, Køge Handelsgymnsium (genopstiller)

Der skal vælges 3 suppleanter (der blev kun valgt 2 suppleanter på sidste generalforsamling)

6.Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant.

Mikkel Herold Zeilberger, Vejen (genopstiller)

Susanne Dencker Larsen, IBC Kolding (genopstiller)

Revisorsuppleant: Pernille Brouer, Tradium (genopstiller)

7.Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Endelig dagsorden skal være offentliggjort senest 1 uge før mødets afholdelse.

Læs referatet fra generalforsamlingen 2019 her

Der er ingen billeder i galleriet endnu.

EE's Library

Vidste du, at du som EE-medlem kan finde masser af inspiration til digital learning i vores "Library"? I vores padlet har vi samlet forskellige links til nyttige værktøjer og hjemmesider. Du kan logge ind ved at klikke på billedet ovenfor. Koden er den samme som til foreningens hjemmeside. Kontakt os meget gerne, hvis du har flere ideer til relevante links.


 

Bildergebnis für bbc news

Bildergebnis für npr news

Bildergebnis für cnn

 

Kontakt os

Bliv medlem

Gem

Nordjysk Webdesign ApS