Handelsskolernes engelsklærerforening
Handelsskolernes Engelsklærerforening   |   Pædagogisk forening for lærere, der underviser på landets erhvervsgymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Indkaldelse til generalforsamling 22. november 2018 kl 15.40

på HUSET, Hindsgavl, Middelfart

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent

2.Bestyrelsens beretning

3.Kassererens fremlæggelse af regnskabet.

4.Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne.

    1. Afstemning i forhold til vedtægtsændringer. (Du kan se forslaget til vedtægtsændringer her)

5.Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter – en 1. suppleant, en 2. suppleant og en 3. Suppleant.

På valg er Stine Fisker Riis (genopstiller)

På valg er Majbrit A. Christensen (genopstiller)

På valg er Annette Hansen (genopstiller)

Der skal vælges en ny til bestyrelsen da Karina Thomsen måtte udtræde før tid.

Suppleanter:

Maja Vej Karlshøj, Køge Handelsgymnasium (genopstiller ikke)

Tina Back Andersen, KNord Hillerød (genopstiller ikke)

Der skal derfor vælges 3 suppleanter (der blev kun valgt 2 suppleanter på sidste generalforsamling)

7.Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant.

Mikkel Herold Zeilberger, Vejen (genopstiller)

Susanne Dencker Larsen, IBC Kolding (genopstiller)

Revisorsuppleant: Pernille Brouer, Tradium (genopstiller)

8.Eventuelt.

 Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden skal være offentliggjort senest 1 uge før mødets afholdelse.

Der er ingen billeder i galleriet endnu.

EE's Library

Vidste du, at du som EE-medlem kan finde masser af inspiration til digital learning i vores "Library"? I vores padlet har vi samlet forskellige links til nyttige værktøjer og hjemmesider. Du kan logge ind ved at klikke på billedet ovenfor. Koden er den samme som til foreningens hjemmeside. Kontakt os meget gerne, hvis du har flere ideer til relevante links.


 

Bildergebnis für bbc news

Bildergebnis für npr news

Bildergebnis für cnn

 

Kontakt os

Bliv medlem

Gem

Nordjysk Webdesign ApS