Erhvervsgynmasiernes engelsklærerforening
Erhvervsgynmasiernes Engelsklærerforening | Pædagogisk forening for lærere, der underviser på landets erhvervsgymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Generalforsamling d. 19. november 2020

Torsdag d. 19. november afholdt EE virtuel generalforsamling via Teams.

Program:

Kl. 15.05-15.55: Oplæg ved fagkonsulent Jonas Rasmussen

Kl. 16.00 Generalforsamling i Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.
  4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter – en 1. suppleant, en 2. suppleant og en 3. suppleant. På valg er 4 medlemmer. Der skal vælges 2 suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

Du kan tilgå Fagkonsulent Jonas Rasmussens oplæg her

Øvrigt materiale fra generalforsamlingen ligger her:

 

Der er ingen billeder i galleriet endnu.

facebook-Button - Knight RiderKnight Rider

Besøg foreningens Facebookgruppe "Engelsk på HHX/HTX/EUX/EUD" for medlemmer. Du kan finde os ved at klikke på FB-knappen.


TILMELDINGER 

Online arrangement HHX mundtlig eksamen. 

Kære medlemmer af Erhversgymnasiernes Engelsklærerforening. 

Vi vil gerne invitere alle vores medlemmer til et fyraftensmøde om mundtlig eksamen i engelsk. Foreningen afholder et online erfaringsudvekslingsarrangement om mundtlig eksamen på HHX mandag d. 17. maj fra kl. 15.30 - 17.00. Her vil der være mulighed for at udveksle ideer, tips og tricks samt dele forslag til eksamenstekster til den mundtlige eksamen sammen med gode engelskkolleger rundt om i landet. 

Hvis du har lyst til at være med, så send en mail til Mette: mea@ibc.dk senest fredag 14. maj 2021 kl. 19.00. 

Arrangementet foregår på Teams og du vil modtage link til arrangementet. Vi håber, I har lyst til at være med. Vi glæder os til at se Jer. 

 

Bildergebnis für bbc news

Bildergebnis für npr news

Bildergebnis für cnn

 

Kontakt os

  Bliv medlem - klik her

 

 

Nordjysk Webdesign ApS